Welkom bij TROSdatabank!

Op de TROSdatabank kunt u terecht voor een uitgebreid aanbod rechtspraak en rechtsleer inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaams Gewest. Het bevat:
  • alle uitspraken van de verschillende nationale en internationale rechtscolleges sinds 1970 in drie trefwoordenregsiters: Nieuwe regeling, Overgangsregeling en Vervallen regelingen.
  • +15.000 arresten.
  • alle rechtsleersartikelen en geannoteerde rechtspraak uit het tijdschrift TROS.
  • de maandelijkse elektronische TROS Nieuwsbrief.

Vraag uw abonnement aan via cedric.depauw@diekeure.be.

 TROSdatabank kwam tot stand dankzij de medewerking van de TROS-redactie:
Hoofdredacteur:
Redactie
Rubriekverantwoordelijken:
 
─ Grondwettelijk Hof:
S. Verbist
─ Hof van Cassatie:
J. Toury
─ Raad van State:
W. De Cock
─ Raad voor vergunningsbetwistingen:
J. Bouckaert, RvVb
─ Hoven en Rechtbanken:
F. Depreter, J. Van Lommel
─ Internationale rechtscolleges:
S. Boullart
TROS-artikelen:
T. Eyskens